Irmari OU Insenerisusteemid Eesti Facebook


Avaleht Kontakt Uudised Galerii Dokumentatsioon
Menüü
 
 
Krediidireiting
 
IRMARI OÜ krediidireiting
 
Teenused
 
Hooldus ja remont ventilatsiooni süsteemide, küttesüsteemide, elektriseadmed
veel...
 
Otsing: 
Sillamäe liiklussõlme ehitus läks lahti
Maanteeameti otsus rekonstrueerida Sillamäe liiklussõlm ja rajada sinna autotunnel on esile kutsunud linnaelanike negatiivse reaktsiooni
7 miljonit eurot maksma mineva Sillamäe liiklussõlme ehitustööd algasid augustis ja lõpevad järgmise aasta sügiseks.

Maanteeameti otsus rekonstrueerida Sillamäe liiklussõlm ja rajada sinna autotunnel on esile kutsunud linnaelanike negatiivse reaktsiooni

Maanteeamet sõlmis Sillamäe sadama eritasandilise ristmiku ehitamiseks 29. juulil ehituslepingu GRK Infra ASi ja Graniittirakennus Kallio Oy-ga. Lepingu maksumus on kuni 7,05 miljonit eurot, millest 85 % finantseerib ühtekuuluvusfond. Töö käib ööpäev ringi Ettevalmistustöid alustati augusti teises pooles ning objekt valmib hinnanguliselt järgmise aasta sügiseks. Uus maantee tuleb olemasoleva kõrvale ja ehitustööd liiklust oluliselt ei sega. Sellel aastal planeeritakse teha kaevetöid uue põhitee kavandatava süvendi rajamiseks, mis asetseb praeguse tee kõrval. Sellele järgneb kõva pinnase kaevandamine, mis on planeeritud teha esimese nelja kuu jooksul ning töö käib kogu selle aja ööpäev ringi. "Eeldatavalt väheneb igapäevane müra alates sellest hetkest, kui tööd liiguvad sügavamale süvendisse," ütles maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi. Võimalikult kiiresti ehitatakse valmis Tööstuse tänavalt põhiteele suunduv kogujatee, et 2017. aasta kevadel suunata sinna igapäevane liiklus. Viaduktide ehitustööde lõpetamine ning uute teelõikude ehitamine ja lõplik tööde valmimine on planeeritud järgmise aasta augustiks. Jalakäijatele liiklusskeemid Ehkki uus tee tehakse olemasoleva kõrvale ning uuel aastal suunatakse liiklus ümber kogujateele, tuleb ehituse ajal jälgida tähelepaneli- kult liikluskorraldusvahendeid. "Ajutine liikluskorraldus muutub ajas ning sõltub tööde progressist. Esimesteks olulisemateks muudatusteks on jalakäijate liikumistrajektooride muutmine linna keskosa ja aiandusühistute vahel ning Vaivara maantee ristmiku sulgemine eeldatavalt selle aasta oktoobris," ütles Palmi. Jalakäijate liikumistrajektoorid saavad olema tähistatud ning tutvustavad skeemid avalikustatakse kohalikus Sillamäe lehes ning ka Sillamäe linnavalitsuse kodulehel. "Samuti antakse jooksvalt teada autoliikluse sulgemistest ja ümbersuunamistest," lubas ta.

Sillamäe sadama ristmiku ehitamine mitmetasandiliseks on saanud kriitikat mitmelt poolt. Ühelt poolt leiavad ametnikud, et ohtliku ristmiku ja Sillamäe linna läbiva maantee küsimuse oleks pidanud lahendama uue maanteega, mis oleks viinud liiklusvoolu linnast välja. Maanteeamet selleks võimalusi ja raha ei leidnud. Sillamäe inimesed on samuti teeremondi vastu häält tõstnud. Läheduses asuvad aianduskooperatiivid kogusid allkirju tee-ehituse peatamiseks, sest kardavad põhjavee kadumist oma kruntidel.

Sillamäe sadama ristmiku ümberehitamine moodsaks ja turvaliseks liiklussõlmeks maksab 7 miljonit eurot.

Gerli Romanovitš

Põhjarannik, nr. 146, 10 september 2016

Sillamäelased koguvad allkirju liiklussõlme rekonstrueerimise vastu

Maanteeameti otsus rekonstrueerida Sillamäe liiklussõlm ja rajada sinna autotunnel on esile kutsunud linnaelanike negatiivse reaktsiooni. Eriti pahased on Sillamäe aiapidajad.

Paljud sillamäelased on veendunud, et Tallinna-Narva maanteel tehtavad teetööd jätavad aianduskooperatiivid põhjaveeta, ning on hakanud selliste muudatuste vastu allkirju koguma. Kõige suuremat rahulolematust näitavad üles nende aiamaade omanikud, mille kõrval on kavas teetöid tegema hakata.

Kardavad veeta jääda

Sillamäelased on seda küsimust varem tõstatanud ka linnavalitsuse tasandil, kui arutati Tallinna-Narva maantee Sillamäe lõigu rekonstrueerimise projekti. Selle kohaselt on kavas piki aiandusühistut Sputnik kaevata paralleelselt Tallinna maanteega umbes 9 meetri sügavune kanal.

Aiandusühistu juhatuse liikmed kardavad, et kanalit kaevates võidakse riivata Sputniku kaeve ja puurauke veega varustavat põhjaveehorisonti ning see hävitada ning selle tagajärjel võivad aiandusühistu territooriumil olevad aialapid ja tuletõrje veevõtukoht veeta jääda.

Küsimus põhjavee taseme võimaliku languse kohta mõningate maantee läheduses asuvate aiandusühistute territooriumil on juba varem esitatud maanteeametile ja Eesti looduskaitse seltsi Sillamäe osakonnale.

See on kahesaja meetri kaugusel kavandatavast tunnelist, mis jääb põhjavee tasemest madalamale. Ning seepärast läheb osa sellest veest tunnelisse ning Sõtke jõe ülemisse veehoidlasse, selgitas looduskaitse seltsi Sillamäe osakonna esimees Vladimir Mirotvortsev.

Raskendab linnast välja sõitmist

Linnaelanikud juhivad tähelepanu ka teisele probleemile, mis nende arvates maantee rekonstrueerimise tagajärjel tekkida võib. Nad märgivad, et Sillamäe linn projekteeriti ja ehitati selle arvestusega, et linna piiril asub ohtlik metallurgiaettevõte − Sillamäe keemiatehas. Praegu aga tegutseb linna piiril juba kaheksa kõrgeima ohutasemega (A-klass) ettevõtet ning kavas on luua ka 9. objekt − naftatöötlemistehas.

Kavas oleva rekonstrueerimise vastu allkirju koguvad aktivistid tuletavad meelde, et peaaegu 70 aastat tagasi, kui linnas oli vaid üks kahjulik ettevõte − Sillamäe keemiatehas −, kavandasid projekteerijad ja arhitektid linna üle kümne Tallinna-Narva maanteele viiva väljasõidutee koos võimalusega liikuda igas suunas. Praegu arutusel olev variant näeb aga ette väljasõiduteede vähendamist neljale. Seejuures on nendele neljale teele kavandatud keerulised teesõlmed, mis muudavad linnast välja sõitmise senisest tunduvalt keerulisemaks.

Linnaelanikud on arvamusel, et linnast välja viivate teede arvu vähendamisega luuakse tingimused, kus linnas tegutseb suurel hulgal tervist kahjustavaid ettevõtteid, kuid seejuures on raskendatud inimeste evakueerimine linnast juhul, kui miski peaks nende elu ja tervist ohustama. Eriolukorra tekkides on ka abijõudude saabumine naaberlinnadest Narvast, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt raskendatud autode massilise linnast lahkumise tõttu.

Nõuavad planeeringu tunnistamist seadusevastaseks

Sillamäe linnavolikogu liige Oleg Kultajev sõnas, et kiri linnaelanike allkirjadega edastatakse maavanemale. Linnaelanikud on ka varem maavalitsusse kirjutanud. Minu arvates rikutakse seadust ja protseduurireegleid ning peale selle ei võeta üldse arvesse linnaelanike arvamust, ja see teeb mind murelikuks, sõnas Kultajev.

Sillamäe aktivistid nõuavad linna planeeringu tunnistamist seadusevastaseks. Sellisel juhul tunnistataks seadusevastaseks ka nimetatud liiklussõlme ümberehitamise otsus.

Linnavalitsusest anti teada, et projekt on põhjalikult läbi mõeldud. Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ütles, et projektile ja selle reeglipärasusele peavad hinnangu andma selle koostajad, kes juhinduvad kindlatest normidest ja ekspertiiside tulemustest. Ta märkis, et üldiselt on see linna jaoks suur projekt, mille peamisi eesmärke on lahutada transiidi- ja linnasisesed liiklusvood. Ning muidugi tuleb kohalikel elanikel selle tõttu oma harjumusi muuta, ehkki see võib neile ebamugavusi tekitada.

NIINA VOROPAJEVA

http://pr.pohjarannik.ee/?p=17863

Avaldatud: 10.09.16 | Vaatamisi: 1828

Soovitan
Soovitame
Sertifikaadid
 
Certificate AA Bisnode Estonia AS
Certificate AA Bisnode Estonia AS
Certificate successful estonian company 2016
Certificate successful estonian company 2016
 
RSS / Sitemap
 
 
 
Avaleht Kontakt Teenused Uudised Galerii Dokumentatsioon Sisukaart
2019 Irmari OÜ .